Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gì? Nộp hồ sơ ở đâu?

Đăng bởi: AdminVào: 25 Tháng Một,2022

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

Khi khai quyết toán thuế TNDN gồm có khai quyết toán thuế TNDN năm và khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm có quyết định về doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Căn cứ theo thông tư 92/2015/TT-BTC quy định hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN bao gồm:

  • Tờ khai quyết toán thông tư 151/2 thuế TNDN được thực hiện theo đúng mẫu số 03/TNDN ban hành, kèm th014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành
  • Báo cáo tài chính năm hoặc đến thời điểm chia tách, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp,…
  • Phụ lục theo mẫu 03-1A/TNDN: phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp
  • Phụ lục 03-1B/TNDN: phản ánh hoạt động của tín dụng và ngân hàng
  • Phụ lục 03 – 1C/TNDN: phản ánh hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty chứng khoán
quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Nộp hồ sơ quyết toán thuế ở đâu?

Theo quy định tại điều 16, thông tư 151/2014/TT-BTC. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN: Doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Theo đó:

Trong trường hợp, doanh nghiệp nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nếu trường hợp doanh nghiệp nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.